+

Οδηγίες χρήσης για αυτοκόλλητη φλιζελίνη
Αντιστοιχία Madeira-Sulky
Κλωστές κεντήματος - τεχνικές προδιαγραφές
Οδηγίες χρήσης για μόνιμα αυτοκόλλητες φλιζελίνες