+

Οδηγίες χρήσης για αυτοκόλλητη φλιζελίνη
Οδηγίες χρήσης για μόνιμα αυτοκόλλητες φλιζελίνες
Κλωστές κεντήματος - τεχνικές προδιαγραφές
STIFFY Τεχνικές προδιαγραφές
Αντιστοιχία Madeira-Sulky