+

Οδηγίες χρήσης για αυτοκόλλητη φλιζελίνη

Αντιστοιχία Madeira-Sulky

Κλωστές κεντήματος - τεχνικές προδιαγραφές

Οδηγίες χρήσης για μόνιμα αυτοκόλλητες φλιζελίνες