Διεύθυνση
  • Καραολή & Δημητρίου 16
  • 54630 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
  • 2310 545 901
  • 2310 546 745
E-mail
  • manager@punchtronic.gr
  • www.punchtronic.gr